História


1920

Začiatky

Názov udalosti

Palma Group, a.s. nadviazala na tradíciu priemyselnej výroby rastlinných olejov a tukov, ktorá sa datuje od roku 1920. Postupnou reštrukturalizáciou sa Palma vyvíjala až do dnešnej podoby.

1935

Firmy OLEA a Lovosická a.s.

Firmy OLEA a Lovosická a.s.

Začiatky priemyselnej výroby olejov a tukov sa u nás odvíjajú od roku 1920 a sú spojené s menom firmy OLEA v Bratislave. Po jej zániku v roku 1935 zaujala jej miesto Lovosická a.s.

1945

Bratislavská účastinná spol.

Po druhej svetovej vojne v roku 1945 sa následníčkou stala Bratislavská účastinná spoločnosť na výrobu jedlých rastlinných tukov a olejov

1946

Bratislavské tukové závody

Bratislavské tukové závody

Po znárodnení od 01.01.1946 vznikol nový subjekt - Bratislavské tukové závody n.p., ktorý zahŕňal aj Považskú továreň na rastlinné tuky v Novom Meste nad Váhom

1948

Tri Lipy

Po znárodnení v roku 1948 bola k Bratislavským tukovým závodom n.p. pričlenená firma Tri Lipy - Slovenský chemický priemysel k.s. so sídlom v Šenkviciach

1958

Fúzia - PALMA

Národný podnik PALMA v Bratislave vznikol v roku 1958 fúziou n. p. Bratislavské tukové závody a podnikov PALMA Nové Mesto nad Váhom a PÓLIO v Košiciach.

Závod Bratislava

Závod Bratislava

Závod Bratislava bol orientovaný na kompletné spracovanie olejnatých semien, výrobu polotovarov a výrobu jedlých rastlinných tukov a olejov, tukov pre veľkoodberateľov a šrotov z olejnatých semien na kŕmne účely.

Závod Nové Mesto nad Váhom

Závod Nové Mesto nad Váhom

V závode Nové Mesto nad Váhom sa koncentrovala výroba toaletných mydiel, pracích mydiel, čistiacich a pracích prostriedkov.

Závod Šenkvice

Závod Šenkvice

V závode Šenkvice, pričlenenom k Bratislavským tukovým závodom už roku 1948, sa vyrábali tuky do kŕmnych zmesí pre krmovinársky a mliekársky priemysel a začala tu pracovať plniareň jedlého oleja.

1960

Modernizácia

Výroba jedlých rastlinných olejov a tukov prekonala prvú rekonštrukciu už v rokoch 1950—1953, druhá modernizácia prebiehala postupne od roku 1960. Modernizáciou sa značne zvýšila výroba jedlého oleja.

1965

Automatizácia

Automatizácia

Prvá automatická linka bola inštalovaná na Slovensku v bratislavskej Palme roku 1965

1989

Závody Palma

Závody Palma

Palma zastrešovala šesť závodov: 01 - Palma Bratislava 02 - Palma Nové Mesto n. Váhom 03 - Palma Šenkvice 04 - Kozmetika Bratislava 05 - Kozmetika Hlohovec 06 - Kozmetika Levice

Trhové hospodárstvo

Počas veľmi krátkeho obdobia dochádzalo k narastajúcej konkurencii, klesajúcej tarifnej a netarifnej ochrane slovenského trhu, prechodne zníženej hospodárskej výkonnosti slovenskej ekonomiky a zmene spotrebiteľského správania

1990

HENKEL - PALMA s.r.o.

Z bývalého štátneho podniku sa odčlenili dva kozmetické závody v Bratislave a Leviciach. Dňa 01.10.1991 bol založený spoločný podnik HENKEL - PALMA s.r.o. so sídlom v Bratislave na výrobu čistiacich a pracích prostriedkov

1991

PALMA-TUMYS Bratislava

PALMA-TUMYS Bratislava

Akciová spoločnosť vznikla 27.12.1991. Okrem závodu v Bratislave zahŕňala aj závody v Šenkviciach a Novom Meste nad Váhom.

PALMA - AGRO Sečovce a.s.

Palma-Tumys a.s. Bratislava založila tiež spoločný podnik PALMA - AGRO Sečovce a.s., ktorý spracováva základné suroviny t.j. repku a slnečnicu na surové oleje, ktoré sa ďalej spracovávajú v rafinérii v Bratislave.

2004

Technický rozvoj

Uvedenie výroby metylesteru repkového oleja, zavedenie výroby obalov PET, výstavba technológie preesterifikácie tukov, nákup priestorov PMD... Spoločnosť taktiež získala Čestné uznanie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za etiku v podnikaní.

2008

Slavia Capital

V januári 2008 sa uskutočnil zásadný a finálny krok akvizície spoločnosti PALMA - TUMYS a.s. Bratislava skupinou SLAVIA CAPITAL. Následne k 01.07.2008 došlo k zlúčeniu spoločnosti PALMA-TUMYS a.s. Bratislava so spoločnosťou PALMA Group, a.s. a spoločnosť začala pôsobiť pod obchodným názvom PALMA Group, a.s

2016

Súčasnosť

PALMA a.s., je dnes stabilizovanou a silnou organizáciou, ktorá si udržiava pevnú pozíciu na slovenskom aj zahraničnom trhu, neustále inovuje svoje portfólio, modernizuje systém predaja, distribúcie a servisu a prezentuje sa tak ako dodávateľ tých najkvalitnejších výrobkov a súčasne spoľahlivý obchodný partner.

2020

Významná 100-ročnica

Spoločnosť oslávila 100. rokov od svojho vzniku. Celých 100 rokov sa stará o rodiny, dodáva im prvotriedne zloženie, overenú kvalitu a lásku. Lahodné jedlo ľudí spája a spoločnosť PALMA je hrdá na to, že už 100 rokov je s vami za jedným stolom. Nie je veľa značiek, ktoré sa môžu pýšiť tým, že sú taký dlhý čas každodennou súčasťou slovenských kuchýň.


hore